13 LUTEGO – SPOTKANIE „Teściowie? Ok!”

Spotkanie będzie dotyczyło budowania relacji pomiędzy młodymi małżonkami a ich rodzicami. Celem spotkania będzie omówienie (przez prowadzącego) a następnie wspólne z uczestnikami przedyskutowanie kilku podstawowych zasad ułatwiających tworzenie dobrych relacji międzypokoleniowych (wewnątrzrodzinnych).