• wzmocnienie i odnowienie więzi małżeńskiej
  • odkrywanie przez małżonków nowego piękna w ich związku
  • stworzenie okazji do pogłębienia relacji małżeńskiej poprzez udział w spotkaniach, konferencjach i warsztatach, a także poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu
  • promowanie małżeństwa jako wartości społecznej i pokazywanie potrzeby permanentnego rozwijania więzi małżonków, aby dawała im satysfakcję i spełnienie
  • rozwijanie współpracy z organizacjami, instytucjami oraz lokalnymi działaczami z różnych środowisk, które swoją troską obejmują małżeństwo