„Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa” („Marriage Week International”) jest to kampania społeczna promująca szczególną, komplementarną więź kobiety i mężczyzny. Pomysłodawcą projektu jest Richard Kane, który w 1997 roku w Wielkiej Brytanii rozpoczął pierwszy „małżeński tydzień”. Obecnie kampania odbywa się co roku w dniach 7-14 lutego równolegle w 26 krajach na 4 kontynentach.

www.marriage-weekinternational.com

W Polsce pierwszy „Tydzień Małżeństwa” został zorganizowany w 2015 roku w Gdańsku przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Od tego czasu co roku w tych samych dniach w kilkunastu miastach w kraju odbywają się wydarzenia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym oraz rekreacyjnym promujące instytucję małżeństwa.

www.tydzienmalzenstwa.pl

Mamy nadzieję, że tegoroczne włączenie się do akcji miasta Kraków przyczyni się do dalszego propagowania idei pięknej, trwałej i bliskiej relacji małżeńskiej.

www.tydzienmalzenstwakrakow.pl